شرکت تولیدی و بازرگانی دریازر(سهامی خاص)

مدیریت شرکت:
خلیل دریاپور


شماره ثبت: 79391

صید صنعتی، صنایع دریایی و بازرگانی


:Email

khalil.daryapour30@gmail.com

درباره شرکت

شرکت تولیدی و بازرگانی دریازر، در تاریخ 1364/2/17 بدواً طی شماره 323 در بندرانزلی ثبت و سپس با انتقال به مرکز ثبت تهران به شماره 79391 ، به مدیریت آقای خلیل دریاپور تاسیس گردید. از سال 1364 اقدام به فعالیت گسترده براساس موارد موضوع شرکت نموده است. در سال 1367 پس از اخذ مجوزهای مربوطه پیگیر اجرای طرح احداث کارخانجات کنسرو شد. در سال 1370 اقدام به خرید کشتی چند منظوره از شرکت نورس شورمارین در انگلیس نمود و بعنوان اولین بخش خصوصی در تاریخ کشور، از مبداء بندر اولساند در کشور نروژ و از مسیر آبی دریای بالتیک به رودخانه ولگا و کانال دن به دریای خزر در بندرانزلی نائل آمد که با شماره ثبت جهانی IMO 8624254 طی شماره 5/1331 ثبت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ثبت بندر انزلی بنام دریازر یک گردید، در سال 1385 مترصد تغییر کاربری به گردشگری و تحقیقات دریائی و زیست محیطی بوده، مجددا با بازسازی و تغیر کاربری آماده تحقیقات و دریانوردی در دریای خزر و در حال حاضر تنها کشتی تحقیقاتی و ماهیگیری ایران با قابلیت دریا نوردی در آب های دور و عمیق می باشد. از سال 1383 در اجرای اخذ مجوزهای صادره، پیگیر خرید 7 فروند انواع کشتی حمل و نقل عمومی بمنظور تشکیل ناوگان دریائی بموجب فعالیت گسترده خدمات دریائی گردید و در سال 1385 بر اساس مجوز صادره مترصد اجرای طرح خرید کشتی ویژه صید تن ماهیان در جنوب کشور نایل آمد و از سال 1385 با همکاری دانشمندان دانشگاه توبینگن آلمان در اجرای مجوزهای صادره بمنظور اجرای طرح نوین تکثیر و پرورش گونه های ماهیان خاویاری با آخرین تکنولوژی علم روز جهان و در خصوص پاکسازی دریای خزر فعالیت گسترده نموده است. شرکت دریازر از سال تاسیس تا کنون در تحقق طرح های تولیدی و بازرگانی خود بمنظور نیل به اهداف نهائی فعالیت می نماید.

Iranian Caviar